Vi finns numera på
Sveriges bridgeförbunds spadersida
ta mej dit !